admin
12 پست ها

۶ روبات پرکاربرد و تاثیرگذار در صنعت کشاورزی

6 روبات پرکاربرد و تاثیرگذار در صنعت کشاورزی

“روبات های کشاورز” می توانند راهگشای این موضوع باشند. آن ها می توانند تمام طول روز کار کنند، برای اهداف مختلف قابل تنظیم و برنامه پذیر هستند، بازدهی آنها قابل افزایش است، از لحاظ اقتصادی در میان مدت به صرفه هستند، و در نهایت چند کاربری و تعامل پذیر هستند.

استفاده از تکنولوژی برای گیاهان آپارتمانی

استفاده از تکنولوژی برای گیاهان آپارتمانی

تکنولوژی برای گیاهان آپارتمانی : شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بخواهید به شکل عالی و درستی از گیاهان خود نگهداری کنید ولی در جایی که زندگی میکنید یا نور کافی نیست یا زمان آبیاری به گیاه را نمیدانید و یا اینکه از تغذیه آن غافل میشوید.

به همت پیوتک چراغ‌های ۲ تقاطع شهر زنجان گویا شد

گویا سازی چراغ های راهنمایی رو رانندگی

مدیر ترافیک و حمل و نقل شهرداری زنجان با اشاره به اینکه چراغ‌های راهنمایی و رانندگی دو تقاطع شهر زنجان توسط شرکت نو اندیشان پرواز الکترونیک (پیوتک) گویا شده است، گفت: گویاسازی تقاطع‌های شهر زنجان در صورت بازخورد مثبت شهروندان ادامه پیدا می‌کند.